poroton, mortar, construction site, kindergarten,

Reeglid ja soovitused müüritööde teostamiseks

Müüritöödel on oluline järgida teatud reegleid ja soovitusi. Järgnevas artiklis räägime müüritööde ettevalmistuse, ladumise ja vastlaotud müüritisest. 

  • Esmased nõuanded müüritöödel
  • Telliste valik ja sobitamine
  • Nõuanded müürimisel
  • Lisamaterjalide vajalikkusest
  • Müürisegudest

Ole teadlik ja kasuta õigesti!

Forklift truck with pallets of Porotherm inner wall blocs
© Wienerberger Belgium
© Wienerberger Belgium
Esmased nõuanded müüritöödel

1. Müüritava ehitisosa alus peab olema piisavalt tugev, stabiilne ja tasane ning isoleeritud nii, et niiskus ei leviks müüritud tarindisse.

2. Enne müüritööde algust ja ladumise ajal tuleb kaitsta kõiki ehitise osi, mida müüritööde ajal võidakse kahjustada, sealhulgas ka valmismüüritist.

3. Töö katkestamisel tuleb poolelioleva müüri pealispinda kaitsta vihma ja muu ohustava niiskuse eest. Kuiva ja kuuma ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist.

4. Vastlaotud müüritist tuleb kaitsta ohtlike mõjude eest, nagu tuulest ja tellingutest tekkiv horisontaalkoormus, sademed, sulavesi, külmumine jne.

5. Müüritud tarindit ei tohi lasta külmuda nii, et see sulamisel vajuks, kalduks, praguneks või kahjustuks muul viisil.

Telliste valik ja sobitamine

6. Välismüüri tuleb laduda külmakindlatest tellistest, mille nimilaius peab olema vähemalt 85 mm. Tuulele ja sademetele eriti avatud seintes soovitatakse kasutada vähemalt 120 mm laiusi telliseid.

7. Enne ladumise algust tuleb sobitada esimene telliserida ilma seguta, alles seejärel laduda seguga.

8. Käsitsi vormitud tellistel paigaldatakse lohuga tahk ülespoole.

9. Müüri ladumisel kasutatakse korraga 3-4-lt erinevalt aluselt võetud telliseid, et toonide erinevus hajuks. Looduslike materjalide, ka keraamiliste ehitusmaterjalide nagu tellised, tellisplaadid, sillutuskivid ja katusekivid üheks atraktiivseks omaduseks on unikaalsus, mis väljendub nende värvuse ja pinnaviimistluse varieerumises. Vältimaks partiide siseseid ja erinevate partiide vahel tekkida võivaid erinevusi, on oluline jälgida, et ehitusmaterjale kasutatakse korraga mitmelt aluselt.
Kuigi sorteerimine toimub juba tehases tootmise ja pakendamise ajal, siis soovitame me materjale alati segada ka kohapeal, kasutades neid minimaalselt kolmelt aluselt korraga. Telliste võtmist tuleks alustada pealmise kihi ühest nurgast, liikudes diagonaalselt vastupidise alumise nurga poole. Telliseid ei tohiks kunagi alustelt võtta kihi kaupa, ei horisontaalselt ega vertikaalselt ning ainult ühelt aluselt laduda!

10. Nurgad tuleb müürida lõikamata tellistest ja ava külgedes vältida väikeste tükkide müürimist otsapinda.

Nõuanded müürimisel

11. Telliseid ei tohi pärast nakkumist enam liigutada.

12. Müüri ajutised katkestused tuleb püüda teha astmelised.

13. Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne mördi tardumist.

14. Vuugi soovitav paksus on 12-14 mm.

15. Välismüüri ja soojustuse vahele jäetakse 30-40 mm õhuvahe.

16. Välismüüri alumise ja ülemise tellisrea iga kolmas-neljas püstvuuk jäetakse ventileerimiseks ilma seguta.

Lisamaterjalide vajalikkus

17. Välismüür seotakse kandva tarindiga korrosioonivabade ankrutega, läbimõõduga 4 mm, 4 tk/m².

18. Välismüüri rõhtvuugid tuleb armeerida korrosioonikindla armatuuriga peale esimest telliserida ja viimase all, müüritise avade all ja peal.

Oluline järgida!

19. Tarad ja hoonevälised piirded laotakse külmakindlatest tellistest täisvuugiga ja vuugitakse töö käigus. Taramüüritis isoleeritakse vundamendist niiskustõkkega. Tara pealispind kaitstakse ilmastiku mõjude eest.

20. Tellismüüri ei tohi katta millegagi, mis takistab niiskuse eraldumist müürist.

21. Vajadusel võib järelvuukimist kasutada ainult sisetöödel. Välismüüri ladumisel tuleb järelvuukimist vältida.

22. Täistellised vajavad kaitset märgumise eest nii ladustamisel kui kasutamisel.

Müürisegudest

23. Garanteeritud värvitooni ning ühtlase vuugi saavutamiseks tuleb kasutada kvaliteetseid värvilisi müürisegusid.

24. Müürisegu tuleb kogu fassaadi ladumise vältel segada ühesuguse veesisaldusega (pakendil märgitud). Veekoguse muutumisel võib segu toon erinevate seguvalmistamise kordade vahel tunduvalt erineda.

25. Minimaalne temperatuur fassaaditelliste ladumisel on +5C°. Värvilistesse müüri-segudesse ei või lisada külmumisvastaseid lisandeid.

26. Müürisegud tuleb ehitusobjektil ladustada alustele (mitte maapinnale) ning kaitsta sademete eest.

Uuri ja loe lisaks!

Teemaga seotud artiklid

Tellismaja fassaadi välisilme ja püsivus sõltuvad valitud tellistest ja müürisegust, müürimehe oskustest ja töö kvaliteedist aga ka ehitus- ja hoiuplatsi ettevalmistusest ja võimalustest. Alljärgnevas artiklis tuletame meelde liikumisvuukide ja voodermüüri sidumise põhitõed.

Müüritööde seisukohalt on talvetingimused saabunud siis, kui välisõhutemperatuur langeb ajuti alla 0°C. Järgnevas artiklis räägime müüritööde eripäradest talveperioodil.

Kevadepoolsel ajal laotud müüritisele võib ilmuda valge "härmatis", mis on soolaka maitsega ja kergesti mahapühitav. Järgnevas artiklis selgitame selle nähtuse tekkimise põhjustest ja anname nõu kuidas seda vältida ja juba tekkinud probleemi korral vabaneda.

0Tulemused