Privaatsuspoliitika

Teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmine on oluline teema, millele me pöörame tähelepanu kõigis oma ärisuhetes. Me austame teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja juhindume oma tegevuses alati andmekaitseseadusest ja käesolevast Privaatsuspoliitikast.

 

1. Privaatsuspoliitika käsitlusala

Käesoleva Privaatsuspoliitika eesmärk on anda teile infot selle kohta, kuidas Wienerberger AS ("Wienerberger") kasutab isikuandmeid, millist teavet Wienerbergeri veebisaidi (-saitide), veebirakenduste ja meie mobiilsete platvormide ("veebiteenused") kasutajate kohta kogutakse, analüüsitakse ning seejärel kasutatakse, kolmandatele osapooltele edastatakse või muudel viisidel töödeldakse.

Privaatsuspoliitika kehtib Wienerberger AS kohta. See ei laiene Wienerberger Groupi ettevõtete veebiteenustele, millele rakenduvad nende endi privaatsuspoliitikad, ega veebiteenustele, mida haldavad kolmandad osapooled.

 

2. Teabe kogumine

2.1. Teie poolt esitatavad andmed

Reeglina ei ole meie veebiteenuste kasutamiseks isikuandmete avaldamine vajalik. Kui meie veebiteenuste osutamise käigus siiski kogutakse isikuandmeid (nimi, postiaadress või e-posti aadress), tehakse seda võimaluste piires vabatahtlikkuse alusel. Näiteks kui soovite saada meie veebisaidil pakutavat uudiskirja, küsime teilt teie e-posti aadressi ja teavet, mis võimaldab meil tuvastada, et nimetatud e-posti aadress kuulub teile.

 

2.2. Automaatselt kogutav teave

Andmeturvalisuse tagamiseks ja kasutajasõbralikkuse parandamise huvides kogume oma veebiteenustega seoses ka mittepersonaalseid andmeid. Näiteks salvestatakse andmed kasutusel oleva veebibrauseri, operatsioonisüsteemi ja domeeninime kohta, mida külastasite vahetult enne meie veebisaidile jõudmist; samuti selle kohta, mitu korda olete meie veebisaiti külastanud ja kui kaua sellel keskmiselt aega veetnud ning milliseid lehti vaadanud.

Selliseid automaatselt kogutud andmeid ei seostata muudest allikatest kogutud andmetega. Samas jätame endale õiguse neid andmeid tagantjärele kontrollida, kui meieni jõuab konkreetseid vihjeid ebaseadusliku tegevuse kohta.

 

2.3. Küpsised ja veebimajakad

Meie veebiteenused kasutavad nn brauseriküpsiseid ja veebimajakaid. Küpsised ei kahjusta ühelgi moel teie arvutit. Tegemist on väikeste failidega, mille konfiguratsioonisätted võimaldavad meil oma veebiteenuseid kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks muuta. Lisaks aitavad küpsised rakendada teatud kasutajafunktsioone.

Üldjuhul kasutavad meie veebiteenused "seansiküpsiseid", mis kustutatakse automaatselt brauseri sulgemisel. Vahel kasutame ka "püsiküpsiseid", mis jäävad teie seadmesse kuni nende aegumistähtaja saabumiseni või käsitsi kustutamiseni. Viimased võimaldavad meil teie brauserit järgmisel külastusel ära tunda. Lähemat teavet "kolmandate osapoolte küpsiste", st küpsiste kohta, mida kasutavad kolmandad osapooled, nt Google Inc., leiate vastavate pakkujate privaatsussätetest.

Te saate oma brauseri või mobiilseadme privaatsussätted häälestada selliselt, et teid teavitatakse iga kord, kui seadmesse saadetakse küpsis. Seega võite ise iga kord otsustada, kas lubate küpsise vastu võtta või mitte. Samuti on teil võimalik küpsiste vastuvõtmine ära keelata, kas ainult teatud olukordades või vaikimisi, ja aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine brauseri igakordsel sulgemisel. Seejuures tuleks aga silmas pidada, et mõned meie veebiteenuste funktsioonid ei pruugi küpsiste deaktiveerimisel olla täielikult kättesaadavad.

Lisaks kasutame veebimajakaid, mida nimetatakse ka leheküljesiltideks ja mis aitavad analüüsida meie veebisaidi või uudiskirjade tõhusust. Näiteks võivad meie uudiskirjad ja HTML-meilid sisaldada veebimajakat, mis tuvastavad, kas e-kiri või e-posti teel edastatud lingid avatakse. Selline teave aitab meil oma meiliteenust paremaks muuta ja kohandada selle sisu vastavalt kasutajate vajadustele. E-kirja kustutamisel kustub ka veebimajakas. Meie harilikud tekstipõhised e-kirjad veebimajakaid ei sisalda.

 

2.4. Veebianalüüs

Funktsionaalsuse pidevaks optimeerimiseks ja maksimaalse kasutajasõbralikkuse tagamiseks kasutavad mõned meie veebiteenused alltoodud veebianalüüsi teenuseid ja sotsiaalmeedia pistikprogramme. Sellistel eesmärkidel kasutatavad andmed on alati mitteisikustatud.

Google Analytics: Google Analytics, mille omanikuks on Google Inc., aadressiga 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, kasutab nn küpsiseid ehk teie arvutisse salvestatavaid tekstifaile, et analüüsida seda, kuidas te meie veebiteenuseid kasutate. Reeglina edastatakse küpsise poolt kogutud andmed teie kasutajakäitumise kohta Google'i serverisse USAs, kus need ka salvestatakse. Juhul kui veebiteenuses on aktiveeritud IP-aadressi anonümiseerimine, lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress USAs asuvasse Google'i serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet veebiteenuse haldaja huvides selleks, et analüüsida teie veebiteenuse kasutamist, koostada neist tegevustest aruandeid ja osutada veebilehe haldajale muid veebiteenuste kasutamise ja internetikäitumisega seotud teenuseid. IP-aadressi, mille teie brauser Google Analyticsi raames edastab, ei seostata teiste Google'i käsutuses olevate andmetega. Teil on võimalus küpsiste salvestamine ära keelata, kasutades selleks brauseri vastavat sätet. Sellisel juhul aga ei saa te täies mahus kasutada kõiki meie veebiteenuste funktsioone. Lisaks on teil võimalik keelata küpsiste poolt genereeritud andmete kogumine ja Google'i-poolne kasutamine, laadides selleks alla brauseri pistikprogrammi, mille leiate veebiaadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Täpsemat teavet kasutamistingimuste ja privaatsusreeglite kohta leiate veebilehtedelt www.google.com/analytics/terms/gb.html või https://www.google.com/policies/.

Facebooki pistikprogrammid ("Jagamisnupp"): Ettevõttele Facebook Inc. (aadress 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) kuuluvad pistikprogrammid tunnete ära Facebooki logo või "jagamisnupu" järgi. Ülevaate Facebooki pistikprogrammidest leiate veebiaadressilt http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kui kasutate meie veebiteenuseid, loob pistikprogramm otseühenduse teie brauseri ja Facebooki serveri vahel. Nii saab Facebook teada, et olete oma IP-aadressilt meie veebiteenuseid kasutanud. Kui klõpsate Facebooki "jagamisnuppu", olles oma Facebooki kontole sisse logitud, saate meie veebiteenuste sisu oma Facebooki profiiliga siduda. Nii saab Facebook meie veebiteenuste kasutamise seostada teie kasutajakontoga. Tahame siinkohal rõhutada, et meie kui veebiteenuste pakkuja ei saa mingisugust teavet edastatud andmete sisu ega selle kohta, kuidas Facebook neid andmeid kasutab. Lähemat teavet leiate Facebooki privaatsuspoliitikast veebilehelt https://www.facebook.com/policy.php. Kui te ei soovi, et Facebook seostaks meie veebiteenuste kasutamist teie Facebooki kasutajakontoga, tuleb teil oma Facebooki kasutajakontolt välja logida.

Xing: Iga kord, kui avate mõne meie veebiteenuse, mis kasutab Xingi võrgustiku funktsionaalsust (omanik XING AG, aadress Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Saksamaa), luuakse ühendus Xingi serveritega. Meile teadaolevalt isikuandmeid ei salvestata. Eelkõige ei salvesta Xing IP-aadresse ega analüüsi kasutajakäitumist. Täpsemat teavet leiate Xingi privaatsuspoliitikast veebilehelt https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

YouTube: YouTube'i haldab Google, st YouTube, LLC, aadressiga 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kui kasutate mõnda meie veebiteenust, mille juurde kuulub ka YouTube'i pistikprogramm, luuakse ühendus YouTube'i serveriga ja sellele saadetakse teavet veebiteenuste kohta, mida te kasutate. Kui olete oma YouTube'i kontole sisse logitud, lubate YouTube'il oma veebisirvimise tegevused otseselt oma isikliku profiiliga seostada. Selle ärahoidmiseks tuleb teil oma YouTube'i kontolt välja logida. Lähemat teavet selle kohta, kuidas YouTube kasutajate andmeid kasutab, leiate YouTube'i privaatsuspoliitikast veebilehelt https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Twitter: Twitteri teenust pakub Twitter Inc., aadressiga 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kui kasutate Twitterit ja selle funktsiooni "retweet", seostatakse veebiteenused, mida kasutate, teie Twitteri kontoga ja neist teavitatakse teisi kasutajaid. Samal ajal edastatakse andmed Twitterile. Siinkohal tahame rõhutada, et meile kui veebiteenuste pakkujale ei anta teavet edastatud andmete sisu ega selle kohta, kuidas Twitter neid andmeid kasutab. Lähemat teavet Twitteri privaatsuspoliitika kohta leiate veebilehelt http://twitter.com/privacy. Oma Twitteri konto privaatsussätteid saate muuta siin: http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn: LinkedIni võrgustiku pakkuja on LinkedIn Corporation, aadressiga 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Iga kord, kui kasutate mõnda meie veebiteenust, mis sisaldab LinkedIni funktsionaalsust, luuakse ühendus LinkedIni serveritega. LinkedIni teavitatakse, et kasutate oma IP-aadressilt meie veebiteenuseid. Kui klõpsate LinkedIni "soovitamisnuppu", olles samal ajal LinkedIni sisse logitud, võib seda, kuidas kasutate meie veebiteenuseid, seostada teie ja teie kasutajakontoga. Siinkohal tahame rõhutada, et meile kui veebiteenuste pakkujale ei anta teavet edastatud andmete sisu ega selle kohta, kuidas LinkedIn neid andmeid kasutab. Lähemat teavet LinkedIni privaatsuspoliitika kohta leiate veebilehelt https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Hotjar: Parema kasutajakogemuse huvides kasutavad mõned meie veebiteenused Hotjari tarkvara (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Euroopa). Hotjar laseb meil mõõta ja analüüsida kasutajate tegevust (hiire liikumine, klõpsud, kerimiskõrgus). Selleks paigaldab Hotjar kasutaja seadmesse küpsised ja võib salvestada kasutajaandmeid, nt teabe brauseri, operatsiooni, veebisaidil veedetud aja jms kohta. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas Hotjar andmeid töötleb, leiate veebilehelt www.hotjar.com/privacy.

Siteimprove: Siteimprove Analytics, veebianalüüsi teenus, mida pakub Siteimprove A/S (Sankt Annæ Plads 28, 1250 Kopenhaagen, Taani), kasutab küpsiseid, st tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis analüüsivad meie veebiteenuste kasutamist. Küpsiste abil kogutud teave meie veebiteenuste kasutamise kohta (sh kasutaja IP aadress krüpteeritud kujul) edastatakse Taanis asuvasse Siteimprove’i serverisse ja salvestatakse seal. Siteimprove kasutab sellist teavet veebiteenuste kasutamise analüüsimiseks ja aruannete koostamiseks. Siteimprove ei edasta sellist teavet kolmandatele osapooltele. Siteimprove salvestab ja töötleb kogutud teavet kooskõlas Saksamaa andmekaitsereeglitega. Kasutaja võib küpsiste paigaldamise keelata, valides selleks brauseriprogrammi vastava sätte. Sellisel juhul ei pruugi veebiteenuste kõik funktsioonid kasutajale täies mahus kättesaadavad olla. Lähemat teavet Siteimprove'i privaatsuspoliitika kohta leiate veebilehelt https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/

 

3. Isikuandmete kasutamine

Põhimõtteliselt kasutatakse teie poolt edastatud andmeid ainult määratletud eesmärkidel. Nendeks eesmärkideks on eelkõige:

Meie veebiteenuste pakkumine, parendamine ja tugi: siia kuulub andmete analüüsimine, kasutustrendide tuvastamine ja kasutusmustrite välja arvutamine ning statistika.

Turundus: teie isikuandmeid kasutatakse turunduslikel eesmärkidel, nagu näiteks ülevaated, loteriid või reklaamikampaaniad, ainult siis kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Sellisel juhul säilitatakse teie andmeid 2 aastat, välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on seaduslikult lubatud muudel põhjustel. Saate oma nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel igal ajal tagasi võtta. Täpsema info saamiseks vt lõiku 5.

Uudiskirja saatmine: kui täidate meie uudiskirja saajaks registreerumise veebivormi, siis kasutame teie sisestatud andmeid ainult kontrollimiseks, kas sisestatud e-posti aadress kuulub teile ja kas soovite uudiskirja saada, meililoendi koostamiseks ning uudiskirja kasutamise analüüsiks. Sellisel juhul säilitatakse teie andmeid kaks aastat pärast tellimuse lõppemist, välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on seaduslikult lubatud muudel põhjustel. Me kasutame teie andmeid muudel eesmärkidel ainult juhul, kui olete vastavate kasutusviisidega nõustunud.

Aruannete või muu teabematerjali tellimine: kui tellite meilt aruandeid või muid teabematerjale, kasutatakse teie antud isiklikku teavet ainult teie tellimuse töötlemiseks ja säilitatakse seejärel maksimaalselt kaks aastat pärast viimast tellimust. Me võime tellimuste täitmiseks kasutada kolmandate osapoolte teenuseid, kellele edastame teie andmed ainult teie tellimuse täitmiseks. Kasutame teie edastatud isikuandmeid muudel eesmärkidel ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud.

Kontaktivormi kasutamine: kui kasutate päringute esitamiseks kontaktivormi, kasutatakse teie esitatud andmeid, sh teie kontaktandmeid päringu töötlemiseks ja need salvestatakse hilisemaks kasutamiseks juhul, kui peaks tekkima vajadus järeltegevusteks. Kui see on vajalik teie päringu töötlemiseks, võime teie isikuandmed edastada ka Wienerbergeri kontserni kuuluvatele ettevõtetele (vt lõiku 4) või asjassepuutuvatele kolmandatele isikutele. Teie isikuandmeid salvestatakse seni, kuni see on vajalik päringu töötlemiseks ja maksimaalselt kaks aastat pärast töötlemist, välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on seaduslikult lubatud muudel põhjustel.

Tööbörs: töökohataotlused sisaldavad isikuandmeid (nt CV, kontaktandmed jne). Me võime selliseid isikuandmeid kasutada Wienerberger Groupi siseselt (vt lõiku 4) otsustamaks, kas pakkuda kandidaadile tööd või vastata taotluskirjale. Kui te selgesõnaliselt selle vastu ei ole, siis säilitame neid andmeid maksimaalselt kolm aastat pärast viimast kontakti (välja arvatud juhul, kui pikem säilitamine on seaduslikult lubatud muudel põhjustel), et meil oleks võimalus neid hiljem uuesti kaaluda.

Lepingute täitmine ja haldamine: me võime sissetulevate tellimuste (eriti materjalitellimuste) täitmiseks kasutada kolmandate osapoolte teenuseid, kellele edastame teie andmed ainult teie tellimuse täitmiseks. Teiega võidakse seoses selliste tehingutega ühendust võtta kliendirahulolu uuringute või turu-uuringute raames. Kui keelate meil oma andmeid edaspidisteks kontaktideks kasutada, võtame seda keeldu loomulikult kuulda.

Õiguste ja vara kaitse: kui meil on alust arvata, et Wienerbergeri, selle tarnijate ja klientide või kolmandate osapoolte õigusi või vara on kahjustatud või võidakse kahjustada, võime me teie isikuandmeid edastada nende õiguste ja/või vara kaitsmise eesmärgil. Lisaks jätame endale õiguse teie isikuandmed avalikustada juhul, kui sellist avalikustamist nõuab seadus või asjaomaste ametivõimude käsk, et tagada õiguskaitse, vastavalt meie veebisaidil või -saitidel toodud korrale, ja et kaitsta eelnimetatud õigusi.

Andmete puhastamine ja konsolideerimine: aeg-ajalt võidakse teie esitatud andmeid ristkontrollida või konsolideerida järgmiste andmetega: (i) meie olemasolevates registrites (nii veebis kui ka mujal) olevad andmed, (ii) juriidiliselt eelkäijalt üle võetud andmed, (iii) muudest allikatest pärinevad andmed.

 

4. Teie isikliku teabe edastamine ja avalikustamine

Sõltuvalt teie soovitud tegevuse liigist (nt tagasihelistamine, tellimuse esitamine, teenuste või teabe tellimine jne) võime edastada teie andmed kolmandatele osapooltele, kes on tellimuse täitmisse kaasatud (nt postitellimuste ettevõtted, pangad jne) või teistele Wienerberger Groupi ettevõtetele. Samuti võime olla kohustatud isikuandmeid avalikustama seoses seadusjärgsete nõuetega või õiguste ja lepingute täitmise kohustusega.

Andmete edastamine kolmandatele osapooltele: teatud tellimuste täitmisel ja teatud teenuste osutamisel teeme koostööd väliste teenusepakkujatega (nt ekspediitorid). Sellistel teenusepakkujatel lubatakse meie kogutud ja töödeldud andmeid kasutada või edastada ainult Wienerbergeri tellimuste täitmise eesmärgil.

Andmete kasutamine kontserni siseselt: Wienerberger AG ja selle tütarettevõtted kuuluvad rahvusvahelisse ettevõtete kontserni, millel on oma piiride ülesed sisemised tööprotsessid, struktuurid ja tehnilised süsteemid. Võime kasutada teie isikuandmeid Wienerberger Groupi siseselt ja neid vajadusel edastada oma tegevuskohtadesse muudes riikides, kui see on vajalik seoses lõigus 3 nimetatud eesmärkidega ja kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga. Meie kontserniülesed andmekaitsejuhised ja protseduurid on üles ehitatud selliselt, et kõigis meie asukohariikides oleks tagatud võrdselt kõrge andmekaitse tase. Täieliku loetelu meie kontserni ettevõtetest leiate siit: https://www.wienerberger.com/contact või https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

Vastavus seadustele ja muudele sarnastele kohustustele: me edastame teie isikuandmeid selleks et: (I) täita või järgida seadusi, nõudeid, ametivõimude ettekirjutusi või kohustuslikke meetmeid, (II) tuvastada ja ära hoida turvariske, pettusi või muid pahatahtlikke tegevusi, (III) kaitsta ja/või teostada Wienerbergeri või kolmandate osapoolte õigusi ja vara ning (IV) kaitsta meie töötajate ja kolmandate isikute õigusi ja turvalisust.

 

5. Õigus teabele, teie isikuandmete tagasivõtmisele ja kustutamisele

Teil on õigus nõuda kirjalikku teavet oma isikuandmete kohta, mis on meie poolt salvestatud. Samuti on teil seoses teie isikuandmete kasutamisega õigus nõuda andmete parandamist, kustutamist, varjamist või nende töötlemise piiramist, ning esitada kaebus andmekaitseametile. Palun pöörduge selliste nõudmiste, nagu ka muude küsimuste korral, lõigus 7 toodud kontaktide poole.

Kui soovite tagasi võtta oma nõusoleku oma andmete salvestamiseks või kasutamiseks, võite seda teha e-kirja teel lõigus 7 toodud e-posti aadressil.

 

6. Andmete turvalisus

Wienerberger kasutab suurt hulka andmeturbemeetmeid, et tagada teie isikliku teabe konfidentsiaalsus ja puutumatus. Ent arvestades Interneti ülesehitust tahame juhtida teie tähelepanu asjaolule, et andmete edastamisel üle Interneti võib esineda turvaauke (nt meilisuhtluses) ja et andmete absoluutne kaitsmine kolmandate isikute eest ei ole võimalik.

 

7. Kontakt

Kõik käesolevat Privaatsuspoliitikat või teie andmete töötlemist puudutavad küsimused palume saata järgmisel aadressil:

Wienerberger AS 

Kordoni 1, 43401 Aseri, Eesti

estonia@wienerberger.com

 

Wienerberger AG

Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Austria

office@wienerberger.com

Leia sobiv toode!

Tutvu meie tootevalikuga ja leia sobivad tellised, tellisplaadid, sillutuskivid, katusekivid ja ehitusplokid ning oledki sammukese oma visiooni teostamisele lähemal!

Külasta meie näidistesaali!

Siit saad parima ülevaate Wienerbergeri keraamilistest fassaaditellistest, ahjutellistest, tellislaatidest, sillutuskividest, katusekividest ja ehitusplokkidest ning anname professionaalset nõu!