Wienerbergerist

Wienerberger AS koos oma kolme esindusega Eestis, Lätis ja Leedus, kuulub Wienerberger Group'i, mis on oma 195 tehasega 30 riigis maailma suurim keraamiliste ehitusplokkide, telliste ja Euroopa suurim keraamiliste katusetellise tootja.

Wienerberger AS

Wienerberger AS on Wienerberger Groupi äriüksuse WBS Russia & Baltic regiooni keraamiliste ehitusmaterjalide tootmise ja turustamisega tegelev ettevõte.

Eestis kuulub Wienerberger Group`ile modernne tellisetehas Aseris, mis rajati 2006. aastal. Aseri tellisetehase tootmisvõimsus ületab 50 miljonit tellist aastas. Lisaks viimistlustellistele valmistatakse tehases ka erinevates formaatides täistelliseid ahjude, kaminate ja korstnate ehitamiseks ja interjööris kasutamiseks.

2011. aastal alustasime Aseri tehases ka klinkersillutuskivide tootmist ning toodame neid nüüd kareda pinnaviimistlusega kuues formaadis ja neljas värvitoonis.

Aseri tellisetehase suur võimsus võimaldab varustada nii Baltikumi kui ka Venemaad ning tarnida Eestimaiseid tooteid teistessegi riikidesse, kindlustades seeläbi piirkonnas oma turupositsiooni.

Rahuldamaks jätkuvalt suurenevat nõudlust looduslikust ja samas ainulaadsete omadustega ehitusmaterjali järele, toome Eestisse telliseid ja tellisplaate, sillutuskive, katusekive ja ehitusplokke ka Soome, Saksamaa, Poola, Hollandi, Belgia ja teiste Wienerbergeri Euroopa riikide tehastest. 

Wienerberger AS tegevuspoliitika

Wienerberger AS tegutseb vastavuses kehtivate standardite ja normatiividega, keskkonnasäästlikult, kvaliteetselt ja efektiivselt.

Wienerberger AS põhieesmärgiks on saavutada pidev klientide rahulolu ja usaldus ning soovitud tasuvus töötajate efektiivse tegevuse abil. Ettevõte kannab oma tegevuses keskkonnavastutust. Organisatsiooni igale tasemele on määratud tööalased kohustused ja õigused. Keskkonna arvestamine on võrdväärne osa firma majandustegevuses

Selle eesmärgi saavutamiseks Wienerberger AS:

•    Täidab oma tegevust reguleerivaid seaduseid, juhendeid ja lubasid nõudvaid määruseid ning muid kohustusi, mida ettevõte on endale võtnud.

•    Parendab jätkuvalt tooteid ja teenuseid ning keskkonnakorralduse taset, hinnates regulaarselt oma tegevuse tulemusi ja keskkonnamõju, määrates kvaliteedi- ja keskkonnaalaseid tegevuseesmärke ja ülesandeid.

•    Loob aluse toodete ja teenuste kvaliteedi tasemele, mille lähtekohaks on alati klient ja tema vajadused, arvestades samas ka ettevõtte võimalusi. Eesmärgiks on pakkuda optimaalselt kõrget kvaliteeti, mis on lõppkokkuvõttes kasulik kliendile.

•    Arendab keskkonda vähem koormavaid tooteid ja protsesse kasutades ressursse otstarbekalt.

•    Hoiab oma personali pädevust tasemel, mis võimaldab ettevõttel jätkuvalt vastata klientide ja teiste huvipoolte muutuvatele nõudmistele, koolitades töötajaid teadvustama oma töö mõju kvaliteedile ja keskkonnale ning tegutsema vastutustundlikult.

•    Peab avatud ja usaldusväärset informatsioonivahetust oma huvipooltega.

Aseri tellisetehas - pikaajalised traditsioonid ja tänapäeva modernsed võimalused

Aseris on telliseid toodetud juba aastast 1922.  2001. aastal sai tehase omanikuks Wienerberger AS ning 2006. aastal valmis uus kaasaegne ja suurema võimsusega tellisetehas, mis on üks modernseimatest tehastest kogu Wienerberger Groupi koosseisus, kuid ometi ainuke, kus valmivad käsitööna käsivormitellised!

Wienerberger Group

Wienerberger Groupil on pakkuda rohkem kui vaid telliseid: Wienerberger on rahvusvaheline börsiettevõte, mille pädevust täiendavad lisaks äriüksusele Wienerberger Building Solutions (WBS) veel tütarettevõtted Semmelrock, Steinzeug-Keramo ja Pipelife.

Wienerberger AG on ülemaailmne ehitusmaterjalide ja infrastruktuuri lahenduste pakkuja, mille peakontor asub Viini Wienerbergi piirkonnas, Austrias, millest tuleneb ka ettevõtte nimi. Wienerberger on ainuke rahvusvaheliselt tegutsev ja ühtlasi maailma suurim keraamiliste ehitusplokkide tootja, kuid on turul juhtival positsioonil ka fassaaditelliste ja keraamiliste katusekivide, plastist ja keraamiliste torusüsteemide ning keraamiliste ja betoonist tänavakivide tootja. 1819. aastal asutatud Wienerberger võib vaadata tagasi ligi 200-le eduka äritegevuse aastale.

 

Meie missioon ja visioon

Me parandame inimeste elukvaliteeti ja kujundame ehituse tulevikku.

Meie missioon

Meie äritegevus keskendub keraamiliste ehitusmaterjalide arendamisele, tootmisele ja turustamisele. Meie missiooniks on jätkata tööd eelistatud ehitusmaterjalide lahenduste pakkujana Euroopas, mille aluseks on meie toodete kvaliteet, energiaefektiivsus ja loomulik ilu. Meie eesmärgiks on  pakkuda ka kvaliteetseid müügi- ja tarneteenuseid.

 

Meie visioon

Me parandame inimeste elukvaliteeti, pakkudes väärtuslikke hoonete ehitus- või renoveerimislahendusi. Me toetame tööprotsesse, mis on keskkondlikult vastutustundlikud ja kasutavad ressursse efektiivselt läbi kogu hoone elutsükli alates asukoha valikust kuni kujunduse, ehituse, haldamise, hooldamise, renoveerimise ja lammutamiseni. Me pakume jätkusuutlikke ehitusmaterjale ja infrastruktuuri lahendusiparema elukvaliteedi tagamiseks.