Wienerbergerist

Wienerberger AS koos oma kolme esindusega Eestis, Lätis ja Leedus, kuulub Wienerberger Group'i, mis oma 27 riigis asuva 217 tehasega ja 19 000 töötajaga on maailma suurim keraamiliste ehitusplokkide, telliste ja Euroopa suurim keraamiliste katusetelliste tootja.

Meie uus showroom - aken Wienerbergeri olemusse ja tegemistesse
© Heikki Avent / Wienerberger AS

Wienerberger AS

Wienerberger AS on Wienerberger Group'i äriüksuse Skandinaavia/Põhja-Euroopa regiooni kuuluv keraamiliste ehitusmaterjalide tootmise ja turustamisega tegelev ettevõte.

Eestis kuulub Wienerberger Group`ile modernne tellisetehas Aseris, mis rajati 2006. aastal. Aseri tellisetehase tootmisvõimsus ületab 50 miljonit tellist aastas. Lisaks viimistlustellistele valmistatakse tehases ka erinevates formaatides täistelliseid ahjude, kaminate ja korstnate ehitamiseks ning interjööris kasutamiseks. 

2011. aastal alustasime Aseri tehases ka klinkersillutuskivide tootmist ning toodame neid nüüd kareda pinnaviimistlusega kuues formaadis ja neljas värvitoonis.

2016. aastal lisandusid tootevalikusse keraamilised tellisplaadid.

Aseri tellisetehase suur võimsus võimaldab varustada kogu Baltikumi ja tarnida eestimaiseid tooteid teistessegi riikidesse, kindlustades seeläbi piirkonnas oma turupositsiooni.

Rahuldamaks jätkuvalt suurenevat nõudlust looduslikust ja samas ainulaadsete omadustega ehitusmaterjali järele, toome Eestisse telliseid ja tellisplaate, sillutuskive, katusekive ja ehitusplokke ka Soome, Saksamaa, Poola, Hollandi, Belgia ja teiste Wienerbergeri Euroopa riikide tehastest. 

Media
© Uwe Strasser

Wienerberger Group

Wienerberger on rahvusvaheline börsiettevõte, mille pädevust täiendavad lisaks äriüksusele Wienerberger Building Solutions (WBS) veel tütarettevõtted Semmelrock, Steinzeug-Keramo ja Pipelife.

Wienerberger on ülemaailmne ehitusmaterjalide ja infrastruktuuri lahenduste pakkuja, mille peakontor asub Viinis Wienerbergi piirkonnas, Austrias, millest tuleneb ka ettevõtte nimi. 1819. aastal asutatud Wienerberger võib vaadata tagasi ligi 200-le edukale äritegevuse aastale.

Wienerberger on juhtiv rahvusvaheline uuenduslike, ökoloogiliste lahenduste pakkuja kogu hoonekarbile, nii uusehitiste ja renoveerimistööde kui ka vee- ja energiamajanduse infrastruktuuri valdkonnas. Wienerbergeri lahendused võimaldavad energiatõhusalt, tervislikult, kliimasõbralikult ja soodsalt elada.

Wienerberger on maailma suurim telliste tootja ja savist katusekivide turuliider Euroopas ning betoonsillutiste alal Ida-Euroopas. Torusüsteemides (keraamilised ja plasttorud) on ettevõte üks juhtivaid tarnijaid Euroopas. Meridian Bricki omandamisega tugevdas Wienerberger veelgi oma positsiooni juhtiva fassaaditoodete tarnijana Põhja-Ameerikas.

Meie missioon ja visioon

Me parandame inimeste elukvaliteeti ja kujundame ehituse tulevikku.

Meie missioon

Meie missioon on olla eelistatud ehitusmaterjalide lahenduste pakkuja Euroopas, mille aluseks on meie toodete kvaliteet, energiaefektiivsus, jätkusuutlikkus ja loomulik ilu.

Meie visioon

Me parandame inimeste elukvaliteeti ja ehitame paremat maailma tulevastele põlvkondadele, pakkudes uuenduslikke, jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi uusehitiste-, renoveerimis- ja infrastruktuuriprojektidele.

Hoolime paremast homsest
© Wienerberger AS

Wienerbergeri põhiväärtused

Wienerbergeri ettevõttekultuuri määravad meie 4 põhiväärtust - usaldus, austus, kirg ja loovus.

Me teostame oma visiooni tuginedes väärtustele, mis iseloomustavad meid ja meie tööd meeskonnana. Iga meie otsus ja panus lähtub ühistest väärtustest.

  • USALDUS on kõige alus. Usaldus on iga eduka suhte alus.
  • AUSTUS ühendab. Austus tähendab tunnustust ja vastutust nii oma inimeste kui ka keskkonna suhtes.
  • KIRG viib edasi. Kirg on motivatsiooni alus, mis viib meid eesmärkide täitmiseni.
  • LOOVUS elavdab. Loovus avab uusi võimalusi.

Oma visiooniga anname olulise panuse inimeste, planeedi ja meid ümbritseva heaolu heaks. Sest Wienerbergeris: me hoolime paremast homsest!

Handshake at conference table, sales, project management, Fast Forward Procurement
© Uwe Strasser

Wienerberger AS tegevuspoliitika

Wienerberger AS tegutseb vastavuses kehtivate standardite ja normatiividega, keskkonnasäästlikult, kvaliteetselt ja efektiivselt.

Wienerberger AS põhieesmärgiks on saavutada pidev klientide rahulolu ja usaldus ning soovitud tasuvus töötajate efektiivse tegevuse abil. Ettevõte kannab oma tegevuses keskkonnavastutust. Organisatsiooni igale tasemele on määratud tööalased kohustused ja õigused.

Selle eesmärgi saavutamiseks Wienerberger AS:

  • Täidab oma tegevust reguleerivaid seaduseid, juhendeid ja lubasid nõudvaid määruseid ning muid kohustusi, mida ettevõte on endale võtnud.
  • Parendab jätkuvalt tooteid ja teenuseid ning keskkonnakorralduse taset, hinnates regulaarselt oma tegevuse tulemusi ja keskkonnamõju, määrates kvaliteedi- ja keskkonnaalaseid tegevuseesmärke ja ülesandeid.
  • Loob aluse toodete ja teenuste kvaliteedi tasemele, mille lähtekohaks on alati klient ja tema vajadused, arvestades samas ka ettevõtte võimalusi. Eesmärgiks on pakkuda kõrget kvaliteeti, mis on lõppkokkuvõttes kasulik kliendile.
  • Arendab keskkonda vähem koormavaid tooteid ja protsesse kasutades ressursse otstarbekalt.
  • Hoiab oma personali pädevust tasemel, mis võimaldab ettevõttel jätkuvalt vastata klientide ja teiste huvipoolte muutuvatele nõudmistele, koolitades töötajaid teadvustama oma töö mõju kvaliteedile ja keskkonnale ning tegutsema vastutustundlikult.
  • Peab avatud ja usaldusväärset informatsioonivahetust oma huvipooltega.
Töötervishoiu ja - ohutuse poliitika
© Heikki Avent / Wienerberger AS

Wienerberger AS töötervishoiu ja -ohutuse poliitika

Wienerberger AS eesmärgiks on olla klientidele tunnustatud ja parim ettevõte keraamiliste ehitusmaterjalide tootmises ja turustamises, kasutades nulltolerantsi ohutuse valdkonna mittevastavustes, uuemaid innovaatilisi meetodeid ja tehnoloogiaid, tehes pidevalt uuendusi tööohutuse tagamiseks.

Wienerberger AS  töötervishoiu ja -ohutuse poliitika on suunatud tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamisele ning töö ohu vähendamisele.

Tutvu meie töötervishoiu- ja ohutuse poliitika ja ohutusjuhenditega:

Juhendid

Leia sobiv toode!

Tutvu meie tootevalikuga ja leia sobivad tellised, tellisplaadid, sillutuskivid, katusekivid ja ehitusplokid ning oledki sammukese oma visiooni teostamisele lähemal!

Külasta meie näidistesaali!

Siit saad parima ülevaate Wienerbergeri keraamilistest fassaaditellistest, ahjutellistest, tellislaatidest, sillutuskividest, katusekividest ja ehitusplokkidest ning anname professionaalset nõu!