Eramute fassaadide müürimise juhend

Tellismaja fassaadi välisilme ja püsivus sõltuvad valitud tellistest ja müürisegust, müürimehe oskustest ja töö kvaliteedist, aga ka ehitus- ja hoiuplatsi ettevalmistusest ja võimalustest.
 
Alljärgnevas artiklis tuletame meelde liikumisvuukide ja voodermüüri sidumise põhitõed.

Meeldetuletused

Meeldetuletused
© Heikki Avent / Wienerberger AS
© Heikki Avent / Wienerberger AS
Meeldetuletused

Materjalide varumine ja hoiustamine ehitusplatsil:

 • Telliste hoiuplats peab olema kandev ja tasane.
 • Segukotte hoitakse ainult aluste peal (mitte maapinnal).
 • Telliste alused ning segukotid kaitstakse vihma, maaniiskuse, pori jms eest kaitsekiledega.

 Probleemide vältimiseks:

 • peab ostja kontrollima üle talle lähetatud kaubad ja teatama vigadest ning puudujääkidest telliste tarnijale 7 ööpäeva jooksul.
 • tuleb selgelt märgatavatest vigadest teatada müüjale enne müürimise alustamist. Vigadega toodete kasutamise korral ei vastuta müüja lisakulutuste eest.

Ladumisel sega tooteid mitmelt aluselt:

 • Looduslike materjalide, ka keraamiliste ehitusmaterjalide nagu tellised, tellisplaadid, sillutuskivid ja katusekivid üheks atraktiivseks omaduseks on unikaalsus, mis väljendub nende värvuse ja pinnaviimistluse varieerumises. Vältimaks partiide siseseid ja erinevate partiide vahel tekkida võivaid erinevusi, on oluline jälgida, et ehitusmaterjale kasutatakse korraga mitmelt aluselt.
  Kuigi sorteerimine toimub juba tehases tootmise ja pakendamise ajal, siis soovitame me materjale alati segada ka kohapeal, kasutades neid minimaalselt kolmelt aluselt korraga. Telliste võtmist tuleks alustada pealmise kihi ühest nurgast, liikudes diagonaalselt vastupidise alumise nurga poole. Telliseid ei tohiks kunagi alustelt võtta kihi kaupa, ei horisontaalselt ega vertikaalselt ning ainult ühelt aluselt laduda!

Liikumisvuugid

Tellisfassaadi ehitamine
© Wienerberger AS
© Wienerberger AS
Vertikaalsed liikumisvuugid

Soojuse ja niiskuse vaheldumised ning koormustest tulenevad võimalikud muutused tekitavad ehitises mahumuutusi, mille tagajärjel tekivad müüri praod. Pragude vältimiseks tehakse voodrimüüritisse liikumisvuugid.

Pikad voodrimüürid jagatakse liikumisvuukidega sellisteks osadeks, et mahumuutused ei tekitaks pragusid. Rusikareeglina võib öelda, et mida kõrgem ja ühtlasem on sein, seda pikem võib olla  liikumisvuukide vahe.

Liikumisvuukide minimaalsed vahed lausmüüris

Lausmüüri (ilma avausteta) liikumisvuukide maksimaalsed vahed on näha alljärgnevast tabelist.

    Tarindi kõrgus meetrites
    1 2 3 4 5 6
Materjal   Deformatsioonivuukide vahe meetrites
Keraamilised tellised   8 12 15 18 21 24
Silikaatkivid   5 8 10 12 14 16


Ehituslikud iseärasused võivad nõuda, et liikumisvuugid tuleks teha tihedamini kui tabelis näidatud. Kui seinas on avausi, ei või liikumisvuukide vahe ületada silikaatkividest fassaadimüüris 8 meetrit ning 12 meetrit põletatud tellistest fassaadimüüris.

Liikumisvuugid tehakse:
 • kohtadesse, kus müüri vaba liikumine on häiritud, näiteks nurkadesse (vähemalt igasse teise nurka);
 • ehitusliku liikumisvuugi kohale;
 • konstruktsiooni muutuste kohale;
 • ehituskõrguste muutuste > 3 m kohale;
 • seina paksuse muutumise kohale;
 • erinevate koormustega ehitusosade (erinev hulk korruseid jms) vahele;
 • seina suurte jäikuserinevuste (avaused) lähedale.

Voodrimüüri sidumine tarindiga

Single Family house, Groenningen in Blovstroed, Facing Brick W 450 Jern
© Wienerberger A/S
© Wienerberger A/S
Voodrimüür seotakse kandva tarindiga müürisidemetega (ankrutega), millele esitatavad nõuded on:
 • müüriside peab olema korrosioonikindel;
 • vähemalt 4 mm paksusest roostevabast terasest või messingist CuZn15 valmistatud sidemed või roostevabast terasest valmistatud voodrimüürinaelad;
 • alla 5m kõrguste voodermüüride korral võib kasutada ka 50 mm kuumtsingitud terassidet;
 • peale eelpool nimetatute võib kasutada ka muid vahendeid, juhul kui neil on kehtiv kinnitatud kasutusõpetus;
 • müüriside peab ulatuma müüritisse vähemalt 40 mm.
Müürisidemete asetamine

Sidemed asetatakse seina pinnale vähemalt 4 tk/m² kohta, kui ei ole määratud teisiti. Lisaks veel 1,5 kordne hulk kohtades, kus müüri jätkuvus katkeb (nurgad, avade ääred, liikumisvuugid). Vältimaks vee siirdumist mööda sidemetraate ehitise osadesse, tuleb sidemed asetada kaldega väljapoole!

Voodrimüüri armeerimine

Tellisfassaadi ehitamine
© Wienerberger AS
© Wienerberger AS
Pragude tekkimist müüritises aitab vähendada seinte armeerimine.

Armeerimine on vajalik müüritise tugevdamiseks ning deformatsioonipragude tekkimise vähendamiseks. Pragunemise vältimiseks tuleb mõningaid ehituskohti tugevdada armeerimisega ja nii siirdada mahu muutused liikumisvuukide kohale.

Armeerimine ei korva liikumisvuuke, neid kasutatakse koos.

Armeerimine katkestatakse liikumisvuugi kohalt.

Armatuuri paigaldamine

Armatuur peab olema roostevaba või kuumtsingitud armatuurvarras. Armatuur asetatakse voodermüüritise keskele.

Armatuuri kasutatakse pragunemisohtlikes kohtades, nagu:

 • avade ala- ja ülapoolel, 500 mm kaugusel avaustest;
 • nurkades, kus ei ole liikumisvuuke
 • ohtlikes kohtades, kuhu on raske teha liikumisvuuke.

Uuri ja loe lisaks!

Teemaga seotud artiklid

Reeglid ja soovitused müüritööde teostamiseks

Müüritöödel on oluline järgida teatud reegleid ja soovitusi. Järgnevas artiklis räägime müüritööde ettevalmistuse, ladumise ja vastlaotud müüritisest.

Juhised tellisposti ja aiaposti ehitamiseks

Tellistest postide ehitamisel on oluline järgida teatud reegleid ja soovitusi. Järgnevast artiklist leiab info tellisposti ja aiaposti ehitamise eripäradest.

Müüritööde teostamine talvisel ajal

Müüritööde seisukohalt on talvetingimused saabunud siis, kui välisõhutemperatuur langeb ajuti alla 0°C. Järgnevas artiklis räägime müüritööde eripäradest talveperioodil.

Härmatis müüridel

Kevadepoolsel ajal laotud müüritisele võib ilmuda valge "härmatis", mis on soolaka maitsega ja kergesti mahapühitav. Järgnevas artiklis selgitame selle nähtuse tekkimise põhjustest ja anname nõu kuidas seda vältida ja juba tekkinud probleemi korral vabaneda.

0Tulemused

Leia sobiv toode!

Tutvu meie tootevalikuga ja leia sobivad tellised, tellisplaadid, sillutuskivid, katusekivid ja ehitusplokid ning oledki sammukese oma visiooni teostamisele lähemal!

Külasta meie näidistesaali!

Siit saad parima ülevaate Wienerbergeri keraamilistest fassaaditellistest, ahjutellistest, tellislaatidest, sillutuskividest, katusekividest ja ehitusplokkidest ning anname professionaalset nõu!