Par Wienerberger

Wienerberger AS ar savām trim pārstāvniecībām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā pieder Wienerberger Group, kas ar 216 rūpnīcām 28 valstīs ir pasaules lielākais keramisko būvniecības bloku, ķieģeļu un Eiropas lielākais keramisko dakstiņu ražotājs. 

Wienerberger AS

Wienerberger AS ir daļa no koncerna Wienerberger Group biznesa vienības Wienerberger Building Solutions, un nodarbojas ar keramisko būvmateriālu ražošanu un tirdzniecību un Baltijas reģionā.

Igaunijā Wienerberger Group uzņēmumam pieder moderna ķieģeļu rūpnīca Aseri, kas tika izveidota 2006. gadā. Aseri ķieģeļu rūpnīcas produkcija pārsniedz 50 miljonus ķieģeļu gadā. Papildus apdares ķieģeļiem rūpnīcā ražo arī dažādu formātu pilnos ķieģeļus krāšņu, kamīnu un skursteņu celtniecībai un izmantošanai interjerā. 

2011. gadā Aseri rūpnīcā uzsākām arī klinkera bruģakmeņu ražošanu, un tie tiek veidoti ar raupju virsmu, četrās formās un četros toņos. 

Aseri ķieģeļu rūpnīcas lielais spēks ļauj apgādāt Baltiju, un nogādāt Igaunijas preces arī citās valstīs, nodrošinot reģionā savu tirgus pozīciju.

Lai apmierinātu aizvien augošo pieprasījumu pēc dabīgiem un tajā pašā ar unikālām īpašībām apveltītiem celtniecības materiāliem, uz Igauniju vedam ķieģeļus un ķieģeļu plātnes, bruģakmeņus, dakstiņus un celtniecības blokus arī no Somijas, Vācijas, Polijas, Nīderlandes, Beļģijas un citām Eiropas valstīm, kur atrodas Wienerberger rūpnīcas.

Wienerberger AS darbības politika

Wienerberger AS darbojas saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un normatīviem, dabai draudzīgi, kvalitatīvi un efektīvi.

Wienerberger AS galvenais mērķis ir panākt pastāvīgu klientu apmierinātību un uzticību, un ar darbinieku efektīvās darbības palīdzību panākt vēlamo rentabilitāti. Uzņēmums savu darbību veic atbildīgi pret vidi. Organizācijā katrā līmenī ir noteikti darbības jomu pienākumi un tiesības. Rēķināšanās ar vidi ir līdzvērtīga daļa uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. Šī mērķa sasniegšanai Wienerberger AS:

  • Ievēro savu darbību regulējošos likumus, norādes un lēmumus, kā arī pilda pienākumus, ko uzņēmums ir uzņēmies.
  • Nepārtraukti uzlabo preces un pakalpojumus, kā arī vides organizācijas līmeni, regulāri izvērtējot savas darbības rezultātus un ietekmi uz vidi, nosakot kvalitātes un vides jomu darbības mērķus un uzdevumus.  
  • Ceļ preču un pakalpojumu kvalitātes līmeni, kura sākumpunkts vienmēr ir klients un viņa vajadzības, ņemot vērtā arī uzņēmuma iespējas. Mērķis ir piedāvāt optimāli augstu kvalitāti, kas gala rezultātā ir ieguvums klientam. 
  • Attīsta pēc iespējas mazāk vidi noslogojošus produktus un procesus, atbildīgi lietojot resursus.  
  • Uztur personāla kompetenci līmenī, kas ļauj uzņēmumam pastāvīgi atbilst klientu un citu ieinteresēto pušu mainīgajām prasībām, apmācot darbiniekus apzināties sava darba ietekmi uz kvalitāti un vidi, kā arī rīkoties atbildīgi. 
  • Uztur atvērtu un uzticamu informācijas apmaiņu starp ieinteresētajām pusēm.

Wienerberger Group

Wienerberger Group ir kas vairāk piedāvājams kā tikai ķieģeļi: Wienerberger ir starptautisks biržas uzņēmums, kura kompetenci papildus biznesa vienībai Wienerberger Building Solutions (WBS) papildina arī meitas uzņēmumi Semmelrock, Steinzeug-Keramo un Pipelife.

Wienerberger  AG ir globāls celtniecības materiālu un infrastruktūras risinājumu ražotājs, kura galvenais ofiss atrodas Vienerbergas rajonā, Vīnē, Austrijā, un tādēļ kompānijai dots tāds nosaukums. Wienerberger ir vienīgais starptautiskais un vienlaikus pasaules lielākais keramisko celtniecības bloku ražotājs, kuram tirgū ir arī vadošā pozīcija fasāžu ķieģeļu un keramisko dakstiņu,  plastmasas un keramisko cauruļu sistēmu un keramisko un betona bruģakmeņu ražošanā. 1819. gadā dibinātais uzņēmums Wienerberger var atskatīties uz aptuveni 200 gadu ilgajiem veiksmīga biznesa gadiem. 

Mūsu misija un vīzija

Mēs uzlabojam cilvēku dzīves kvalitāti un radām būvniecības nākotni.

Mūsu misija

Mūsu biznesa darbība koncentrējas uz celtniecības materiālu attīstību, ražošanu un pārdošanu. Mūsu misija ir turpināt darbu kā iecienīts celtniecības materiālu risinājumu piedāvātājs Eiropā, kā pamatā ir mūsu preču kvalitāte, energoefektivitāte un dabīgs skaistums. Mūsu mērķis ir piedāvāt arī kvalitatīvus tirdzniecības un piegādes pakalpojumus. 

Mūsu vīzija

Mēs uzlabojam cilvēku dzīves kvalitāti, piedāvājot vērtīgus ēku celtniecības vai renovēšanas risinājumus. Mēs nodrošinām darba procesus, kas ir atbildīgi pret vidi un izmanto resursus efektīvi visā ēkas dzīves ciklā, sākot ar vietas izvēli līdz interjeram, celtniecībai, pārvaldīšanai, renovēšanai un nojaukšanai. Mēs piedāvām ilgtspējīgus celtniecības materiālus un infrastruktūras risinājumus labākas dzīves kvalitātes nodrošināšanai.