Suure-Jaani Tervisekoda. Kasutatud materjalid: Nordic Line Klinkertelliste sarja kuuluvad FAT65 Stockholm klinkertellised. Arhitektid: Arhitekt Must OÜ. Sisearhitektid: Kuup Disain OÜ. Fotograaf: Terje Ugandi.
© Terje Ugandi / Wienerberger AS

Suure-Jaani Tervisekoda - väikelinna elustamine ning viienda aastaaja veekeskus

Suure-Jaani Tervisekoda sündis soovist seista vastu väikelinnade tühjenemisele ja nende linnakeskmete elutuks muutumisele. Tervisekoja loost räägivad alljärgnevalt lähemalt arhitektuuribüroo Arhitekt Must arhitektid.

Suure-Jaani on vallasisene linn Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas, kus elab umbes veidi üle tuhande elaniku.

Suure-Jaani Tervisekoda sündis soovist vastu seista väikelinnade tühjenemisele ja nende linnakeskmete elutuks muutumisele. Linnaelu aktiviseerimiseks koostati ruumiprogramm ning ideestik uuest avalikust hoonest, mis parandaks linna avalikke teenuseid (ujula, kiirabi, politsei), kohalike inimeste elukvaliteeti (tervisekeskus, taastusravi jpm) aga oleks samaaegselt ka linna elavdav turismi ja vaba-aja veetmise sihtkoht (SPA, külastuskeskus, kohvik, märgilise tähendusega hoone). Hoone rajati vanale pritsu-meeste seltsimaja krundile Suure-Jaani keskel ning ehitati kokku ajaloolise tuletõrje depoo-hoonega. 

Väikesteks majadeks jaotamine

Tervisekoja tähtsaimaks arhitektuurseks otsustuseks on olnud ruumiprogrammi struktureerimine väiksemateks mahulisteks üksusteks. Loodud kuus väiksemat hoone-osa on kujundatud iseseisvate viilkatustega hoonetena, mille vahel paikneb väliruumiga tihedalt seotud õhuline hoone kese. Ruumimudeli väikesteks majadeks jaotamise teel saavutatakse sobitumine ümbritseva väikelinna hoonestuse mastaabiga, aga ka Soomaa üleujutuse fenomenist lähtuva veekeskuse-idee kogemuseks vajalik ruumistruktuur.

 

Viienda aastaaja veekeskus

Soomaa piiril Paikneva Suure-Jaani Tervisekoja südameks on SPA basseinide ruum, mis on kujundatud üle-ujutatud veteväljana arhetüüpsete viilkatustega hoonemahtude vahele. Ruumis paiknevad basseinid on projekteeritud Soomaaliku maastikuna, mille geomeetrias on tuntavad laugaste ja jõelammide jooned. Veemaastiku kohal olev lagi on kujundatud pilvise taevana, mis aitab hägustada siseruumi ja väliruumi piire. Veekeskus paikneb nõlval ning SPA siseruumi püütud üleujutuse tasand kontrasteerub väliruumiga, kus mahud järgivad maapinna kontuuri. 

Arhitektid kasutasid hoone fassaadis kui ka sisekujunduses Nordic Line Klinkertelliste sarja kuuluvaid FAT 65 Stockholm klinkertelliseid.

  • Valminud: 2019
  • Kasutustüüp: Tervisekeskus, Veekeskus, Külastuskeskus
  • Kasutatud materjalid: Terca klinkertellised Stockholm
0Tulemused

Leia sobiv toode!

Tutvu meie tootevalikuga ja leia sobivad tellised, tellisplaadid, sillutuskivid, katusekivid ja ehitusplokid ning oledki sammukese oma visiooni teostamisele lähemal!

Külasta meie näidistesaali!

Siit saad parima ülevaate Wienerbergeri keraamilistest fassaaditellistest, ahjutellistest, tellislaatidest, sillutuskividest, katusekividest ja ehitusplokkidest ning anname professionaalset nõu!