Martensi maja, Pärnus. Kasutatud materjalid: Terca Nordic Line klinkertelliste sarja kuuluvad Stockholm tellised. Arhitektuur: BOA OÜ (Jürgen Lepper, Anto Savi, Margus Soonets). Foto: Arno Mikkor..
© Arno Mikkor

Martensi maja loob sünergia eri ajastute vahel ja ilmestab Pärnu linnaruumi

Martensi maja sai oma nime Pärnu linna aukodaniku ja ilmselt ka rahvusvaheliselt tuntuima Pärnus sündinud inimese Friedrich Fromhold von Martensi järgi.  See on austusavaldus mehele, kes andis suure panuse tänapäevase rahvusvahelise õiguse kujundamisse.
 
"Kvaliteetarhitektuuriga Martensi majast saab kahtlemata ka tulevikus üks Pärnu linnaruumi oluline ilmestaja ning linna elu- ja ärikeskkonna vahetu osa, andes linnasüdamele uue maamärgilise ilme," tutvustatakse uut hoonet Martensi maja kodulehel.

Vana raudteehoone asemele ehitatud 5-korruseline äri- ja eluhoone on 19,9 meetrit kõrge ja selle esimesel korrusel asuvad Rimi kauplus, teisel ja kolmandal korrusel teenindus- ja büroopinnad, neljandal korrusel büroo- ja külaliskorterid ning viiendal korrusel korterid. Ühendamaks omavahel nüüdisaegset endisaegsega, säilitatakse vana raudteehoone Pika ja Ringi tänava poolne otsasein ja seotakse see uue hoonega.

Pärnu südalinnas asuva punastest tellistest fassaadiga elu- ja ärihoone projekt on valminud BOA arhitektuuribüroos.

Tellisarhitektuuri pärl Pärnu kesklinnas

Tellis on Pärnule üsna omane ehitusmaterjal, mistõttu leiab sealt mitmeid suurepärase tellisarhitektuuri näiteid nii kaasajast kui ka minevikuhõlmast. Loomaks ühendust erinevate ajastuste ja juba olemasolevate suursuguste hoonete vahel, valiti linna südames paikneva Martensi maja fassaadimaterjaliks punane tellis. 

Arhitektuuribüroo BOA arhitektid tutvustavad Martensi maja kodulehel objekti järgmiselt: " Martensi Maja puhul on tegemist lihtsa risttahukakujulise mahuga, millelt Pika tänava suunal avanev nurk on vastavalt ehitusala joonele lõigatud. Arvestades aga seda, et liginemissuunad hoonele avanevad kogu perimeetri ulatuses ning põhimõtteliselt käib hoone ümber justkui ringliiklus, on hoone nurgad kergelt faasitud. Lahendus kaotab piiri hoone eri fassaadide vahel ja muudab liikumise hoone ümber orgaaniliseks, andes mahule skulpturaalsema ilme.

Hoone mahtu liigendavad kindlale rütmile ja modulaarsusele alluvad, kuid eri suuruses aknaavad, mille projekteerimisel on lähtutud printsiibist, et vajadusel lubaks lahendus hoones olevat ruumiprogrammi ilma suuremate arhitektuursete „kadudeta“ ringi mängida. Lisaks akendele toob hoone fassaadile vaheldust ka välisruumis säilitatav/rekonstrueeritav Raudteehoone esifassaad, mis loob sünergia eri ajastute vahel ning samas säilitab inimliku ja linnarahavale tuttava nurgalahenduse Pika ja Ringi tänava nurgal.

Lisaks arhitektuursele intriigile eristab säilitatav Raudteehoone fassaad ka selgepiiriliselt sissepääsud hoone eri funktsioonide sissepääsude vahel. Säilitatava/rekonstrueeritava fassaadi osa kaudu toimub ligipääs teenindus- ja elupindadele ning läbi uue hoonemahu fassaadi toimub ligipääs planeeritavale kaupluse pinnale. Lähtudes aga hoone paiknemisest linnaruumis, on kaupluse pinnale projekteeritud kaks sissepääsu – üks Pika tänava suunal vanalinna poolt tulijatele ning teine planeeritavalt linnaväljakult hoone põhjaküljel.

Toetudes piirkonna kergelt industriaalsele ajaloole, on uue hoonemahu fassaadikatteks planeeritud punane fassaaditellis. See seob lisaks ajaloolistele assotsiatsioonidele end ka mitmete piirkonnas olevate hoonetega ning mõneti ka kogu Pärnu linna materjalikasutusega, kus punane tellis on vägagi levinud ehitusmaterjal. Ühtlasi ilmestab hoone fassaadi lõunanurgal paiknev vanalinnale suunatud kell, mis aitab ajas orienteeruda kõigil linnaruumi kasutajatel."

0Tulemused

Leia sobiv toode!

Tutvu meie tootevalikuga ja leia sobivad tellised, tellisplaadid, sillutuskivid, katusekivid ja ehitusplokid ning oledki sammukese oma visiooni teostamisele lähemal!

Külasta meie näidistesaali!

Siit saad parima ülevaate Wienerbergeri keraamilistest fassaaditellistest, ahjutellistest, tellislaatidest, sillutuskividest, katusekividest ja ehitusplokkidest ning anname professionaalset nõu!