Tartu Pärli School
© Heikki Avent / Wienerberger AS

Lugu sellest, kuidas Tartu Kroonuaia Koolist sai Tartu Pärli Kool

Haridusvaldkond on Tartu linnavalitsusele üks olulisemaid korraldatavaid valdkondi ning õppeasutuste renoveerimine ja kaasajastamine kuulub selle valdkonna juurde.
 
Üheks selliseks suureks projektiks oli 2023. aastal täieliku uuenduskuuri läbinud Tartu Pärli Kool, endise nimega Kroonuaia Kool.

2023. aasta lõpus peeti avamispidu Tartu Pärli kooli uues Ploomi tänava õppehoones. Õpilased said uude koolimajja käesoleval aastal peale talvist koolivaheaega.

Uue koolihoone projekteeris Projektibüroo OÜ, arhitekt Jane Teresk. Ehitas AS Ehitustrust. Pärli kooli uue õppehoone kogumaksumus oli 12,2 miljonit eurot, ehitist toetasid 6,4 miljoni euroga Euroopa regionaalarengufond ning haridus- ja teadusministeerium.

Rekonstrueerimise käigus ühendati avara klaasgaleriiga endise lasteaiahoone kaks korpust ja juurdeehitusena lisandusid hoone kompleksi spordisaal, söökla, aula, raamatukogu, töökabinetid ja administratiivala. Tartu Pärli kooli hoonet ilmestavad kontrastsetes toonides klinker- ja fassaadiplaadid ning kaasaegse õpiruumina toimiv õueala. Uue koolihoone ette rajati parkla ning rekonstrueeriti lähima ümbruskonna tänavad, et luua paremad tingimused jalgsi liiklemiseks.

Võttes arvesse Tartu Pärli Kooli tavapärasest eristuvat õppekava, on ruumide planeerimisel pandud suur rõhk loov- ja oskusainete ruumidele. Sisearhitektuurse lahendusega on loodud rahulik ja moderne õppekeskkond.

Tartu Pärli Kooli saamislugu

Tartu Kroonuaia Kool asutati 1925. aastal ja on Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna üliõpilastele baaskooliks. Koolis õpivad õpiraskustega õpilased põhikooli riikliku õppekava järgi ja püsiva õpiraskusega õpilased põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppe tasemel. Neid juhendavad eripedagoogid, kes valdavad õpiraskustega õpilaste õpetamiseks vajalikku erimetoodikat. Kool tegutseb ka õpiraskustega õpilaste kompetentsikeskusena ja korraldab üleriigilist hariduslike erivajadustega laste teatrifestivali Savilind.

Aastakümnete jooksul on koolil olnud mitmeid asukohti ja nimesid, viimati Kroonuaia kool, mis pärineb aastast 1991, kui koliti Kroonuaia tänavale. Aastal 2002 koliti Puiestee tänavale, kuhu Kroonuaia kooli nimi kaasa tuli. 2023. aastal kolis kool Ploomi tänavale ja kooli uueks nimeks sai nimekonkursi tulemusena Tartu Pärli Kool.

"Uus koolimaja tähendab meile eelkõige kaasaegset ja turvalist õpikeskkonda, mis võimaldab senisest rohkem pakkuda erinevaid võimalusi õpilaste arengu toetamiseks," ütles Tartu Pärli Kooli direktor Ain Ostrat.

Tartu Pärli Koolis õpib 134 õpilast. Uus hoone on projekteeritud 150 õpilasele. Koolimajas jätkab tegutsemist ka Tartu piirkonda teenindav kompetentsikeskus, mille eesmärk on selgitada välja haridusliku erivajadusega õpilase individuaalsed vajadused ning toetada teda võimetekohases õppes.

Lahendus ja koostöö Wienerbergeriga

Küsisime Jane Tereskilt, hoone vastutavalt arhitektilt, mõned küsimused seoses Tartu Pärli Kooliga.

Milline on Tartu Pärli Kooli lugu? Kes, mida, miks ja kelle jaoks tegi?

Projektibüroo OÜ tegi koolile rekonstrueerimise projekti, mille käigus hoone sai äratundmatuseni uue ja tänapäevase ilme. Mina olin selle objekti vastutavaks arhitektiks. Objekt sai võidetud riigihankega ja tellijaks oli Tartu linn.

Mis on antud projekti ülesanne ja kuidas see sai lahendatud? Milliste väljakutsetega tuli Teil silmitsi seista?

Lähteülesandes oli ettenähtud teha hoonele kolm fassaadi rekonstrueerimise lahendust. Kõik kolm varianti pidid olema erinevatest materjalidest ja erineva lahendusega. Tartu linn tegi siis kolme fassaadilahenduse osas oma valiku.

Antud hoone puhul sai valituks fassaadilahendus, kus oli kasutatud tellisplaate. Tellis on ajatu ilmega ja sobis antud hoone ja piirkonnaga ideaalselt. Kui ehitaja ehitama hakkas, käis meie laualt mitmeid alternatiivseid variante läbi, et vahetada projektijärgset materjali, kuid erinevate läbirääkimiste tulemusena suutsime hoida projektijärgset lahendust ja see oli seda väärt. Kuigi tegu on tellisplaadiga, siis üldmulje on täiuslik ja näib nagu päris tellis.

Milliseid Wienerbergeri tooteid/lahendusi kasutati ja miks? Millised on kasutatud toodete eelised?

Pärli kooli hoonel kasutasime kahte tooni tellisplaate - heledamad ja tumedamad. Tumedam toon Grafiit ja heledam Kuura. Toonid olid üksteist toetavad, hele toon oli fooniks ja tumedam toon aktsendiks. Kuna tegemist on naturaalse tellisplaadiga, siis toonid on väga looduslähedased ja naturaalsed, see oli üks valiku eelis.
 

  • Valminud: 2023
  • Kasutustüüp: Kool
  • Kasutatud materjalid: Terca keraamilised MTL tellisplaadid Grafiit ja Kuura
Tartu Pärli School
Tartu Pärli Kool
© Heikki Avent / Wienerberger AS
0Tulemused

Leia sobiv toode!

Tutvu meie tootevalikuga ja leia sobivad tellised, tellisplaadid, sillutuskivid, katusekivid ja ehitusplokid ning oledki sammukese oma visiooni teostamisele lähemal!

Külasta meie näidistesaali!

Siit saad parima ülevaate Wienerbergeri keraamilistest fassaaditellistest, ahjutellistest, tellislaatidest, sillutuskividest, katusekividest ja ehitusplokkidest ning anname professionaalset nõu!