Safety helmets of Wienerberger italy
© Wienerberger Italy

Wienerberger ASi töökorraldusest viiruspuhangu ajal

Seoses COVID-19 levikuga ja kehtestatud eriolukorraga Eesti Vabariigis oleme Wienerberger ASis võtnud kasutusele ennetavad lisameetmed töökorralduses selleks, et tagada meie töötajate ja kõigi teiste sidusrühmade turvalisus ning äri jätkusuutlik toimimine.

Terca keraamiliste tellisplaatide tootmine Aseri tellisetehases
© Heikki Avent / Wienerberger AS

Wienerberger pöörab suurt tähelepanu sellele keerulisele olukorrale ning rakendab valitsuse kehtestatud nõudeid ja meetmeid.

Pühendume ning anname endast parima ettevõtte jätkusuutliku töö tagamiseks ning kõigi meie töötajate, klientide, partnerite ja teiste sidusrühmade ohutuse ja hea tervise tagamiseks.

Jätkamaks meie toodete ja ehituslahenduste pakkumist oma klientidele parimate võimaluste piires, soovime informeerida teid järgmistest ennetavatest meetmetest, mis meie arvates toetavad Wienerbergeri tööd ja tagavad meie toodete kättesaadavuse.

Wienerberger AS töökorraldus COVID-19 viiruse põhjustatud kriisi perioodil:

  • Kontoritöötajad töötavad oma kodust;
  • Oleme ajutiselt peatanud kliendikülastused ning külaliste vastuvõtu oma kontorites ja näidistesaalis;
  • Kõik müügiosakonna töötajad on tavapäraselt kättesaadavad nii telefoni kui e-maili teel;
  • Ennetavalt oleme tähelepanu pööranud desinfitseerimisvahendite kättesaadavusele ning hügieenijuhistele;
  • Tootmisüksus töötab eelnevalt planeeritud mahus tagamaks toodete tavapärast kättesaadavust;
  • Aseri tehases on töö korraldatud vastavaid viiruse levikut ennetavaid ja piiravaid meetodeid kasutusele võttes: töö toimub vahetustega, töötajatele on tehtud kättesaadavaks maskid, tagatud on desinfitseerimistoodete kättesaadavus ja olulist rõhku pööratakse hügieenile;
  • Aseris on peatatud eraklientide nõustamine ja teenindamine ning müük toimub ainult läbi edasimüüjate;
  • Kaupade laadimine Wienerbergeri poolt korraldatud transpordiga jätkub tavapärases mahus ja viisil;
  • Kaupade laadimised peavad olema eelnevalt kooskõlastatud ning soovime, et ka autojuhtidel oleksid omad kaitsevahendid olemas ja kasutusel. Soovime teostada laadimise veokile nii, et autojuht ei väljuks sõidukist. 
Safety helmets  in the Wienerberger Italia offices
© Wienerberger Italy

Me hoolime ja hoiame ennast ning üksteist!

Kogu Wienerbegrer Groupi eelmise aasta tugev majanduslik tulemus võimaldab Wienerbergeril jätkata juhtival positsioonil oma tegevust, kinnitades, et kõik meie töötajad on hoitud.

Wienerberger Group juhatus ja juhtkond on loonud ettevõtluskindluse meeskonna, kes annab pidevat nõu ja võimaldab kogu kontsernis kiiresti ja jätkusuutlikult reageerida. Vajaduse korral rakendatakse kiireid ja tulevikku suunatud muudatusi turupõhiselt. Me oleme kindlad, et meil on selle suure majandusliku väljakutsega toimetulemiseks vajalikud oskused ja infrastruktuur. Oleme pühendunud õigete meetmete kasutusele võtmisele ja oleme tänu oma tugevale finantsseisundile paindlikud. Jätkame tihedat koostööd kõigi sidusrühmadega, et kaitsta oma ettevõtet, töötajaid ja kliente.

Hoiame ennast ja üksteist ning kõik üheskoos mõistlikult tegutsedes, suudame sellest keerulisest olukorrast tervete ja õnnelikena välja tulla!

 

Margus Puusepp,

Wienerberger AS Juhatuse liige ja tegevjuht

0Tulemused