Recontruction of house in Old Town of Vilnius, Terca RETRO Our Damme WDF
© Wienerberger atstovybė

Whistleblowing ehk vihjeandmine

Anna märku, kui miski tundub ebaseaduslik või ebaeetiline!

Meie käitumispõhimõtted

Asjatundlikkus, kirg, ausus ja austus, vastutus, ettevõtlikkus, kvaliteet ja kliendile orienteeritus – need väärtused ühendavad meid Wienerbergeris ning loovad aluse meie igapäevasele koostööle. Meie ettevõtte kultuuri kindlalt juurdunud komponentidena kajastuvad need mitmetes Wienerbergeri kontserni reeglites, määrustes ja poliitikates. Meie taotlus on täiesti selge – me ei soovi näha ja ei tolereeri ebaseaduslikku ja ebaeetilist käitumist.

Wienerbergeri maailmas on meie kõigi, töötajate, klientide, tarnijate ja partnerite, eesmärgiks elada kõrgeimate standardite (ausus, ärieetika, keskkonnahoid) kohaselt, tagades selliselt kogu grupis läbipaistvuse ning õige käitumise.

Whistleblowing ehk vihjeandmine, ka "vilepuhumine", kui miski tundub vale

Meie kohustus on edendada meie soovitud käitumispõhimõtetele põhinevat ettevõtte kultuuri. See hõlmab kõigi Wienerbergeri nõuete täitmise eest vastutavate isikute kohustust tagada poliitika ja protsesside rakendamine ja järgimine. Me teostame regulaarseid sise- ja välisauditeid, et kontrollida kõigi reeglite ja eeskirjade toimivust ning algatada täiendavaid parendusi.

Kui sul on põhjust kahtlustada, et meie käitumispõhimõtteid rikutakse või eiratakse, ära karda võtta sõna! Wienerberger julgustab kõiki oma töötajaid, tarnijaid ja partnereid teatama meie käitumispõhimõtete võimalikest rikkumistest!

SeeHearSpeakUp

SeeHearSpeakUp on ettevõtteväline ja sõltumatu rikkumistest teavitamise (vihjeandmise ehk vilepuhumise) teenus, mille eesmärk on tagada, et meie töötajad, kliendid, tarnijad ja partnerid saaksid konfidentsiaalsel ja anonüümsel viisil võimalikke muresid väljendada. SeeHearSpeakUp teenuse abil soovime kuulda mistahes ebaseaduslikust, ebaeetilisest või sobimatust käitumisest ning tegeleda ja uurida neid kaebusi vastavas Wienerbergeri komitees.

Whistleblowing ehk vihjeandmise kanalid

Kui sa oled teadlik ebaseaduslikust, ebaeetilisest või sobimatust käitumisest aga kui ettevõttes ei võeta seda tõsiselt, siis palun teata sellest konfidentsiaalselt, kasutades selleks järgnevaid võimalusi:

Leia sobiv toode!

Tutvu meie tootevalikuga ja leia sobivad tellised, tellisplaadid, sillutuskivid, katusekivid ja ehitusplokid ning oledki sammukese oma visiooni teostamisele lähemal!

Külasta meie näidistesaali!

Siit saad parima ülevaate Wienerbergeri keraamilistest fassaaditellistest, ahjutellistest, tellislaatidest, sillutuskividest, katusekividest ja ehitusplokkidest ning anname professionaalset nõu!