Recontruction of house in Old Town of Vilnius, Terca RETRO Our Damme WDF
© Wienerberger atstovybė

Ziņošana: Kad kaut kas nav īsti labi

Ja Jums ir pamats aizdomām, ka tiek pārkāpti vai netiek ievēroti mūsu rīcības standarti, dariet to zināmu nekavējoties! 

Mūsu rīcība

Kompetence, aizraušanās, godprātība un cieņa, orientēšanās uz klientu, uzņēmēja gars, kvalitāte un atbildība — šīs vērtības nodrošina mūsu kā uzņēmuma darbības un mūsu ikdienas sadarbības pamatu. Tās kā stingri iesakņojušās mūsu uzņēmuma kultūras komponentes atspoguļojas vairākos Wienerberger grupas likumos, noteikumos un politikās. To vēstījums ir pilnībā skaidrs: Jebkāda veida prettiesiska un neētiska rīcība, kā arī attiecībā uz atbilstību izvirzīto prasību pārkāpumi netiks piedoti!

Wienerberger pasaulē mūsu visu (darbinieku, klientu, piegādātāju un partneru) labā mūsu centieni ir vērsti uz to, lai dzīvotu atbilstoši visaugstākajiem godprātības, uzņēmējdarbības ētikas un ilgtspējības standartiem, nodrošinot pareizu rīcību visā Grupā. 

Whistleblowing - Ziņošana: Kad kaut kas nav īsti labi

Mēs esam atbildīgi par to, lai veicinātu uzņēmuma kultūru, kurā atspoguļojas mūsu principi. Tas ietver to, ka visiem, kas Wienerberger ietvaros atbild par atbilstības garantēšanu, ir jānodrošina politiku un procesu īstenošana un ievērošana. Lai pārliecinātos par visu likumu un noteikumu efektivitāti, kā arī ierosinātu turpmākus uzlabojumus, tiek veikti iekšēji un ārēji auditi. 

Ja Jums ir pamats aizdomām, ka tiek pārkāpti vai netiek ievēroti mūsu rīcības standarti, dariet to zināmu nekavējoties! Wienerberger aicina visus savus darbiniekus, piegādātājus un sadarbības partnerus ziņot par visiem iespējami neatbilstīgas rīcības vai mūsu rīcības kodeksa neievērošanas vai pārkāpšanas gadījumiem!

SeeHearSpeakUp

SeeHearSpeakUp ir ārējs un neatkarīgs ziņošanas pakalpojums, kas izveidots, lai nodrošinātu, ka darbinieki, klienti, piegādātāji un sadarbības partneri var konfidenciāli un anonīmi izteikt savas iespējamās bažas. SeeHearSpeakUp pakalpojums ļauj pārbaudīt jebkādu ziņotu pretlikumīgu, neētisku vai neatbilstīgu rīcību un apstrādāt un izmeklēt sūdzības, kas saņemtas ar Wienerberger Ziņošanas komitejas starpniecību.

Whistleblowing - Ziņošanas kanāli: Tas darbojas šādi!

Jūsu rīcībā ir informācija par jebkāda veida pretlikumīgu, neētisku vai neatbilstīgu rīcību savā darbavietā? Lūdzu, ziņojiet par šo lietu vienā no šeit minētajiem konfidenciālajiem veidiem: